Herstel - Bestemming - Impact
Onze Visie
Kerstnachtdiensten 2019
Alpha cursus
Wie wij zijn

Laatste nieuws

Twee kerstnachtdiensten: 19.30 uur en 22.00 uur
Swing mee met The Amstel Gospel Choir!
Kliederkerk in het Rozenprieel
Een nieuwe en creatieve manier van kerk-zijn
Vertrouwens-personen aangesteld
Cecil en Nathalie ingezegend als vertrouwenspersonen in het kader van Veilige Kerk.

Laatste preken

Agenda