Doopdienst

24 oktober 2021
10:00 tot 11:30

Jan de Haan - leider van Bijbelschool Rotsvast - is gastspreker

24 oktober 2021
10:00 tot 11:30

Jan de Haan - leider van Bijbelschool Rotsvast - is gastspreker

Uiterlijk deze zondag voorafgaande aan de samenkomst staat hier de link voor de live-stream: link