Gods Goedheid Kennen

31 oktober 2021
10:00 tot 11:30

Frans Blok vervolgt de serie over "Godskennis of God Kennen"

31 oktober 2021
10:00 tot 11:30

Frans Blok vervolgt de serie over "Godskennis of God Kennen"

Uiterlijk deze zondag voorafgaande aan de samenkomst staat hier de link voor de livestream: link