Ons getuigenis is onze aanbidding

27 november 2022
10:00 tot 11:00

Frans spreekt over aanbidding

27 november 2022
10:00 tot 11:00
Locatie
Immanuel
Medanstraat 32
Haarlem

Frans spreekt over aanbidding

Hoe aanbidden wij? Hoe werd aanbeden in de Bijbel? Is onze aanbidding en zijn onze gebeden soms niet teveel op onszelf gericht en op wat wij nodig hebben? Aanbidding moet zich toch richten op God Zelf? Wat zien we in de Psalmen? Wat zien we bij Jezus? En welke aanbidding wil God graag?

Deze kerkdienst is wat korter dan op andere zondagen. Na een korte pauze is er aansluitend een gemeentebijeenkomst - ook wel gemeentevergadering genoemd. We communiceren dan over belangrijke besluiten en/of ontwikkelingen en zoeken het gesprek daarover met de gemeente. En er wordt deze keer instemming gevraagd van de gemeenteleden met de begroting voor 2023.


Locatie
Immanuel
Medanstraat 32
Haarlem