Genade en Gerechtigheid

19-04-2019
19:30 tot 21:00

Speciale avonddienst op Goede Vrijdag met avondmaal

19-04-2019
19:30 tot 21:00
Locatie
Kerkzaal

Speciale avonddienst op Goede Vrijdag met avondmaal

Doorgaans gebruiken wij de afbeelding van het kruis zonder daarbij een afbeelding van de gekruisigde Jezus. We willen daarmee benadrukken dat Jezus is opgestaan en dat wij de opgestane Jezus aanbidden die nu zit aan de rechterhand van de Vader in majesteit. De enige uitzondering is op Goede Vrijdag. Dan staan we in het bijzonder stil bij het lijden van Jezus. Deze avond gaat over de kern van ons geloof: het plaatsvervangende lijden van Jezus voor onze verlossing. Maar wat heeft dat te maken met het thema Gerechtigheid, waar we deze weken mee bezig zijn?

Locatie
Kerkzaal