Bevrijding - Ons Genade-Recht

05-05-2019
10:00 tot 11:30

Bevrijding is Verlossing Plus

05-05-2019
10:00 tot 11:30
Locatie
Kerkzaal

Bevrijding is Verlossing Plus

Bevrijding - Ons Genade-Recht
Op Goede Vrijdag sprak Frans Blok over het recht dat uit genade door Christus aan het Kruis voor ons verworven (klik hier om te beluisteren). Dat recht is meer dan vergeving van zonden. Het is ook het recht om helemaal vrij te zijn van elke zondemacht en elke claim uit het rijk van de duisternis. Dat recht moeten we wel pakken. Die vrijheid is er niet automatisch als we Christen zijn. Het is deze zondag bevrijdingsdag. We gaan ook horen over moderne slavernij in de wereld om ons heen - soms heel dichtbij in Nederland. Gods verlangen is ook om daar vrijheid te brengen. Dat is ook een recht - een recht voor alle mensen - een recht dat besloten ligt in de liefde van God en in het offer van Jezus. 

Locatie
Kerkzaal