Impact 2019!

18 tot 15 juli

Start van vier dagen Impact in de Oude Amsterdamse Buurt

18 tot 15 juli

Start van vier dagen Impact in de Oude Amsterdamse Buurt

Impact 2019!
Vier dagen Impact in de Oude Amsterdamse Buurt - in de BarNabas en op het Teylerplein. Klik hier voor meer informatie