Wie jij bent - door wat God jou heeft gegeven

4 oktober 2020
10:00 tot 11:00

Frans Blok spreekt over de zgn 'motivatiegaven' van Romeinen 12

4 oktober 2020
10:00 tot 11:00
Locatie
alleen online middels YouTube Live

Frans Blok spreekt over de zgn 'motivatiegaven' van Romeinen 12

De gaven die Paulus opsomt in Romeinen 12:6-8 lijken gaven die passen bij wie van nature zijn. We zijn natuurlijk door God geschapen en dus zijn onze natuurlijke gaven en talenten ons ook door God gegeven. Toch noemt Paulus het hier nadrukkelijk 'Gaven van de Geest'. Het gaat dus om meer en het heeft te maken met de Heilige Geest die in ons is komen wonen door onze nieuwe relatie met Jezus. Hoe werkt dat? En hoe gaan we om met deze gaven? Waarom is het goed om te weten welke van deze gaven in ons eigen leven het sterkst aanwezig zijn - en ook om te weten hoe dat anders is bij andere gelovigen? Hoe kunnen we zorgen dat al deze onderlinge verschillen toch bijdragen aan de eenheid die God bedoelt?

Deze dienst kan alleen online worden gevolgd via YouTube live. De link hiervoor zal kort voor de zondag in deze tekst worden opgenomen.


Locatie
alleen online middels YouTube Live