Nieuws

Immanuel Digitaal in Corona-tijd

Immanuel deels digitaal in het najaar dmv YouTube Live

Kliederkerk in Haarlem

Een nieuwe en creatieve manier van kerk-zijn

Vertrouwens-personen aangesteld

Cecil en Nathalie aangesteld als vertrouwenspersonen in het kader van Veilige Kerk.