Een week vol plezier, ontmoeting en positieve impact

Impactweek aan de Amsterdamstraat

Elk jaar is er een impactweek in Haarlem op diverse locaties. Meerdere kerken organiseren dan leuke activiteiten op een bepaalde locatie - vaak op pleinen en speelplaatsen - met als doel iets van Gods liefde en over onze grote Vriend Jezus met de mensen van Haarlem te delen.

Mensen uit onze gemeente doen dat in het lege kerkgebouw aan de Amsterdamstraat 57. De inloop is daar via de Bar Nabas. Ieder is welkom om langs te komen.

Sommige onderdelen van het programma zijn gericht op kinderen - waarbij de ouders zich zeker ook zullen vermaken - op andere momenten is het ook voor jeugd en/of volwassenen.

08-07-2021