Gemeentecursus Luisterend Bidden

Leren om luisterend te bidden - luisterend naar God en naar elkaar

Zes avonden gaan we hiermee bezig. Iedereen is welkom. Hoe doe je dat - luisterend bidden?

Het is zo belangrijk om maar niet enkel te bidden aan de hand van onze gebedsnoden (hoewel God ons uitnodigt om al onze noden bij Hem bekend te maken - Fil 4:6) - maar dat we bidden vanuit dat wat op Gods hart is, wat Hij bedoelt, waar Hij naar verlangt, waar Hij bewogen over is. Dat betekent dat we luisterend bidden - terwijl we bidden zijn we afgestemd op Gods haart door Gods Geest die in ons woont.

Wanneer we samen bidden, betekent dat ook dat we gelijktijdig 'luisteren' naar de mensen om ons heen - naar wat andere bidden. Dan wordt ons gezamenlijke gebed een gebedsconcert met de Heilige Geest als dirigent. Dat is nooit saai gebed - dat is zegenend, bemoedigend, versterkend, en levendig bidden.

We gebruiken toerustingsmateriaal van New Wine. Meer daarover via deze link. Daar kun je eventueel ook zelf dit leerboek bestellen. Een citaat hieruit: "We gaan in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Wat betekent het om steeds meer op Jezus te gaan lijken? Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manier spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen, zonder dat we elkaar manipuleren? Hoe kunnen we elkaar echt 'opbouwen, troosten en bemoedigen' (zoals Paulus het verwoordt)? Hoe kan dit deel worden van onze leefstijl als Christen?"

We starten dinsdagavond 31 mei om 19.45u in ons kerkgebouw aan de Medanstraat 32. Daarna elke week tot en met dinsdagavond 5 juli.

Laat via de mail graag weten dat je hier bij wilt zijn. Dat is niet verplicht, maar dan weten we voor hoeveel mensen we praktisch moeten voorbereiden. De zes avonden vormen een geheel met een duidelijke opbouw. Maar het is niet erg om toch een keer een avond te moeten missen.

28-11-2021