Huisgroepen ipv de kerkdienst op zondag

Eens per maand Thuisgroepen ipv Kerkdienst!

Eens per maand is er geen kerkdienst in onze kerkzaal. Gemeenteleden komen dan in kleine groepen bij elkaar op meerdere plekken in Haarlem eo. We zijn hier in de corona periode noodgedwongen mee begonnen. Maar het bevoel zo goed dat we er mee door zijn gegaan. Er is veel meer persoolijk contact en zorg en aandacht voor elkaar. Ook kan de prediking van anderen zondagen daar worden besproken of kan er aanvullende thema's worden behandeld. Op enkele uitzonderingen na, is dit steeds op de eerste zondag van de maand.

Gemeenteleden of anderen die met een huisgroep mee willen doen, kunnen dit per mail laten weten.

03-02-2022