Jezus Leven - Thuisgroepen

Eens per maand Thuisgroepen ipv Kerkdienst!

In het jaar 2022 is er alle eerste zondagen van de maand geen kerkdienst in onze zaal. Mensen die dat hebben laten weten, komen dan in kleine thuisgroepen bij elkaar. Zondag 6 februari is de startzondag. Er zijn dan thuisgroepen op elf verschillende adressen in Haarlem eo.

Het thema voor deze thuisgroepen is Jezus Leven. We doen dit met uitzendingen van Family7 met Henk Stoorvogel als spreker. Hij heeft dat gedaan naar aanleiding van zijn boek Jezus Leven. De sub-titel van dat boek is: Volgen in het ritme van de Rabbi. Het boek neemt ons op boeiende manier mee naar het leven van Jezus - hoe Hij sprak, hoe Hij handelde, hoe Hij reageerde op mensen en situaties, hoe Hij doelbewust leefde met een duidelijke missie, hoe Hij heel bewust investeerde in levens van mensen die zijn missie zouden overnemen. We gaan kijken naar Jezus en met Hem op weg.

Mocht je alsnog mee willen doen met een kleine groep laat ons dan via deze link weten. Je kunt ook zelf de uitzendingen volgen op de website van Family7. Het is dan wel nodig dat je een abonnement neemt.

03-02-2022