Vertrouwens-personen aangesteld

Bart en Malon Luttik zijn onze vertrouwenspersonen in het kader van Veilige Kerk.

Bart en Malon zijn vertrouwenspersonen voor de Immanuel gemeente. Dat betekent dat zij meldpunt en aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft of kan hebben met machtsmisbruik. We horen veel op het nieuws dat te maken heeft met ongewenst seksueel gedrag. Maar het kan ook om andere zaken gaan die te maken hebben met intimidatie of manipulatie - waarbij in een gezagsverhouding vrijheid weggenomen wordt.

We hebben hierover een duidelijk standpunt ingenomen, waarin ook de rol van de vertrouwenspersoon wordt omschreven. Via deze link kun je dat lezen. We hebben dit gedaan met hulp van de Christelijke organisatie Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) en in overleg met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), waar wij onderdeel van uitmaken.

Bart en Malon kunnen persoonlijk aangesproken worden. Dit kan ook via de mail, die alleen door hen kan worden gelezen.

22-09-2022