Vertrouwens-personen aangesteld

Cecil en Nathalie aangesteld als vertrouwenspersonen in het kader van Veilige Kerk.

Afgelopen zondag, werden Cecil en Nathalie Kruin aan de gemeente voorgesteld als vertrouwenspersonen voor Immanuel. Dat betekent dat zij meldpunt en aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft of kan hebben met machtsmisbruik. We horen veel op het nieuws dat te maken heeft met ongewenst seksueel gedrag. Maar het kan ook om andere zaken gaan die te maken hebben met intimidatie of manipulatie - waarbij in een gezagsverhouding vrijheid weggenomen wordt.

We hebben hierover een duidelijk standpunt ingenomen, waarin ook de rol van de vertrouwenspersoon wordt omschreven. Via deze link kun je dat lezen. We hebben dit gedaan met hulp van de Christelijke organisatie Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) en in overleg met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), waar wij onderdeel van uitmaken. Op de website van de VPE kunt u hierover meer lezen met daar ook een link naar de de website van SGL.

16-10-2018