Kleine groepen

Met een kleine groep bedoelen we een groep van bij voorkeur 6-10 mensen. Dan is er een optimale kleinegroep-dynamiek, waar alle aanwezigen voldoende bij betrokken zijn. Bij elkaar komen is niet alleen bedoeld om samen iets te doen maar vooral ook om er voor elkaar te zijn. Dan pas kan er sprake zijn van onderlinge zorg en persoonlijke aandacht

Kleine groepen

Kringvisie

Het Grote Gebod van Jezus staat centraal: 'God liefhebben boven alles en je medemens als jezelf' (Mt 22:37-39).

Huisgroepen zijn kleine groepen van gemeenteleden met als opzet echte ontmoeting, leuke gezelligheid, warme aandacht en liefdevolle zorgzaamheid. Doel daarbij is te groeien in de relatie met God en als volgeling van Jezus rondom een geopende Bijbel.

Contact

De meeste groepen komen op woensdagavond bij elkaar. Onze ouderen ontmoeten elkaar om de week op donderdagmorgen in het kerkgebouw. Er is ook een vrouwengroep actief. En soms zijn er gelegenheidskringen van enkele weken rondom een bepaald thema. 

Wil je een van onze kringen een keer bezoeken? Stuur dan een email naar secretariaat@pgimmanuel.nl en we nemen contact met je op.