Wie wij zijn

Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van onze kerk. Neem gerust contact op met ons om een gesprek te hebben, of kom gewoon een keertje binnen in een kerkdienst (zondag 10 uur). We ontmoeten je graag!

De pinksterbeweging

Pinkstergemeente Immanuel is voortgekomen uit een beweging die in de 20e eeuw geestelijke vernieuwing bracht binnen de westerse kerk en sindsdien is uitgegroeid tot de snelstgroeiende en meest dynamische kerk ter wereld. Kenmerkend voor deze beweging was een herontdekking van de gaven en de bovennatuurlijke werking van de heilige Geest - iets dat tegenwoordig gelukkig in veel kerken een erkende plek heeft gevonden.

Een huisgezin van God

We zijn een gemeente van alle generaties, open voor alle culturen en met mensen uit alle sociale geledingen. Dat willen we ook graag zo houden - midden in een samenleving waar deze verschillen helaas tot een steeds grotere verwijdering leiden. De gemeente die God bedoelt is een gemeenschap waarin alle mensen in eenheid zich thuis mogen weten. De Bijbel vergelijkt de gemeente dan ook met een huisgezin.

Zondagochtend en doordeweek

We komen op zondagmorgen bij elkaar om ons geloof te vieren, om God te aanbidden, om te leren vanuit de Bijbel, en om elkaar te ontmoeten. Voor kinderen zijn er dan hun eigen samenkomsten naar leeftijd. Eens per maand is er geen centrale kerkdienst, maar komen gemeenteleden bij elkaar in kleine huisgroepen bij mensen thuis. Soms zijn er onderwijsavonden of andere bijeenkomsten in het kerkgebouw. Tieners en jeugd hebben hun eigen bijeenkomsten en activiteiten.

 Kerkgebouw als ontmoetingsplek

We hebben een prachtig gebouw midden in de Indische Buurt. We willen dat dit een plek van ontmoeting is op zondag, maar ook op alle andere dagen. Binnenkort gaat het Leger des Heils gebruik maken van ons kerkgebouw onder de naam Bij Boschhart. Kom maar eens buurten.

 Gezamenlijk leiderschap

Onze gemeente wordt geleid door een team van vijf tot acht mannen en  
vrouwen die net als in de Bijbel 'oudsten' worden genoemd. Binnen dit team is er iemand die wij voorganger - verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. Daarnaast zijn er meerdere gemeenteleiders die leiding geven aan aspecten van de gemeente, zoals jeugdwerk, kinderwerk, muziekteam, pastoraat of huisgroepen. Leiderschap is bij ons gebaseerd op roeping en het verlangen om God en mensen te dienen - en natuurlijk op basis van gaven en talenten die God geeft en met de hulp en kracht van de Gods heilige Geest die in ons werkzaam wil zijn.

Verbonden met VPE en GIDS

Als u wilt weten waar een pinkstergemeente voor staat en wat wij geloven, dan kunt u via deze link op de website van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) daarover veel informatie vinden. De VPE is netwerk van vele locale gemeenten in Nederland en maakt deel uit van de Raad van Kerken in Nederland. We geloven dan onderscheiden van elkaar, maar weten ons in liefde toch ook broers en zussen in hetzelfde geloof in het Evangelie van Jezus Christus.

Via Gids (zie: www.gelovenindestad.nl) zijn we in vriendschap verbonden met vele andere kerken in Haarlem. Voorgangers van vele kerken ontmoeten elkaar bijna maandelijks. Er zijn goede vriendschappen en warme relaties.