Onze Visie

Bij ons komen mensen tot herstel in de ontmoeting met Jezus. Zo worden zij krachtige mensen die leven in hun bestemming. Samen zijn wij een bruisende gemeenschap en hebben wij een herstellende impact op de wereld om ons heen.

Onze Visie

In de ontmoeting met Jezus is er de ontmoeting met God Zelf. Deze ontmoeting vindt bij uitstek plaats daar waar de gelovigen bij elkaar zijn om God te aanbidden. In de ontmoeting met elkaar mag door de aanwezigheid van Gods Geest ook de ontmoeting met Hem zijn.

In die ontmoeting vindt altijd herstel plaats - herstel van dat wat gebroken is, wat stuk is gegaan, wat ons leven zwaar en moeizaam maakt - maar ook herstel van hoe God mij als uniek mens heeft gemaakt en bedoeld. Met Hem is er genezing in het diepst van ons wezen - en zo kunnen wij voluit het leven leven dat helemaal past bij wie we zijn.

God brengt ons in onze bestemming. We leven dan krachtig en met volle inzet, maar toch ook met de diepe rust dat we zijn en doen waarvoor God ons heeft gemaakt - zonder de onrust, de stress, het moeten van een leven zonder God.

Alleen dan hebben we de impact die past bij het plan van God met ons leven. Met Jezus en door kracht van Gods Geest kan het niet anders dan dat we getuigen zijn van een leven met God - een leven waar ieder mens diep van binnen naar verlangt.

Onze visie: Herstel - Bestemming - Impact