Privacyvoorwaarden

Privacy statement - persoonsgegevens
Pinkstergemeente Immanuel Haarlem

Pinkstergemeente Immanuel Haarlem (PGI) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking:

- van door (gast)leden, en relaties (o.a. personen die zich hebben opgegeven voor de PGI nieuwsbrief) verstrekte persoonlijke informatie
- van data verkregen n.a.v. uw bezoek aan onze samenkomst/website
- van data verkregen n.a.v. uw aanvraag voor het toezenden van onze nieuwsbrief
- van beeldmateriaal t.b.v. onze website/nieuwsbrief

Verwerking van gegevens

PGI houdt een leden- en financiële administratie bij waarin persoonsgegevens worden vastgelegd.
Het werk van PGI wordt gefinancierd door giften.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) voor een ledenlijst en verzendlijst van een nieuwsbrief.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u zich aanmeldt als (gast)lid, of via de website wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de verwerking giften. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

PGI heeft een ANBI status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U heeft het recht deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen. 
U kunt wijzigingen doorgeven aan secretariaat@pgimmanuel.nl. Bij dit mailadres kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

PGI is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen, voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van PGI, Medanstraat 32-34, 2022 PH, Haarlem.

Nieuwsbrief

PGI maakt bij het verzenden van de digitale nieuwsbrief gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen of de nieuwsbrief door u wordt geopend. Ook kan worden gezien of een link in de nieuwsbrief door u wordt aangeklikt. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden bij: secretariaat@pgimmanuel.nl .

Bezoek aan onze website

Op onze website maken wij gebruik van de dienst Google Analytics. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beveiliging

PGI heeft technische- en organisatorische maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt PGI dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers en dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

PGI houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met secretariaat@pgimmanuel.nl

Contact

Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Pinkstergemeente Immanuel Haarlem
T.a.v. het secretariaat
Medanstraat 32–34
2022 PH Haarlem
secretariaat@pgimmanuel.nl