De rust en de stress van leven met God

Het meest rustgevende geeft ons vaak ook de meeste stress.
De rust en de stress van leven met God
Datum26-06-2022
SprekerFrans Blok
Preek downloaden

Zondag 29 mei sprak ik over de rust die Jezus kenmerkte. Hij zei: Ik kan zelf niks - ik doe enkel wat ik de Vader zie doen. Dat is altijd in het hier en nu. Dat gaat niet over instructies van God die uitgevoerd moeten worden. Dat gaat ook niet over plannen en doelen voor de toekomst, die wij vervolgens moeten uitwerken.

Op dezelfde wijze zegt Hij tegen ons: volg Mij! En Hij belooft daarbij dat Hij ons rust zal geven. Deze prediking gaat over Johannes 10, waar Jezus Zichzelf de Goede Herder noemt. De schapen kenden de stem van de herder en volgden hem - en de herder bracht hen naar grazige weiden (Psalm 23).

Dat lijkt allemaal heel gemakkelijk. Maar voor velen van ons is het zo moeilijk om niet te weten waar je uit gaat komen. Vooral natuurlijke leiders vinden dat zo moeilijk. Er moet toch een plan zijn, een visie, een langetermijn doel, een strategie?! Niet weten waar je heen gaat, maar wel gewoon volgen in vertrouwen - dat is voor velen niet rustgevend, maar juist heel stressvol. Dat betekent onzekerheid. Daarover deze prediking.

Bekijk hier de livestream terug vanaf het moment dat de prediking begint.

Na de dienst was er een gemeentebijeenkomst voor gemeenteleden. Daar sprak Wim een boodschap uit die heel bewust aansloot bij deze prediking. De uitgeschreven tekst van deze boodschap kun je via de link lezen. 

 


Gerelateerde preken

Leven vanuit Rust
Als Jezus op je blaast, wordt alles anders!
Serie: Leven vanuit Rust
18-10-2020 | Frans Blok
Als het stormt om je heen
Serie: Leven vanuit Rust
20-03-2022 | Frans Blok

[ Toon alles van de serie "Leven vanuit Rust" | Toon meer van Frans Blok ]