Bediening van Verzoening: Cultuur van Bemoediging

Hoe wil God dat wij Hem dienen?
Datum26-02-2023
SprekerFrans Blok
Preek downloaden

Het woordje 'dienen' of 'dienstknecht' past nauwelijks nog in onze tijd en cultuur. Het lijkt iets uit een andere tijd - tijden van verschil in rang en stand - van mensen die dienden en mensen die gediend werden. Wij zijn niet langer knechten, maar medewerkers. Hoe moet je nu toch dienstknecht van God zijn?

Paulus spreekt in de Tweede Korintebrief heel openhartig en eerlijk over zijn bediening als zendeling, evangelist en gemeentestichter. En dat doet hij op een verrassende manier. Hij heeft het over zijn 'bediening'. Ook zo'n vreemd bijbels woordje. Wat kunnen wij leren van Paulus? Wat had Paulus geleerd? 

Deze bijzondere brief in de Bijbel gaat ook over het lijden. Over lichamelijk lijden, moeilijkheden en zware beproevingen. Die horen blijkbaar ook bij het dienen van God. Wat zegt Paulus daar over? Ik heb zoveel rijkdom ontdekt in deze brief van Paulus. Dat wil ik deze zondag en nog twee zondagen hierna met jullie delen.


Gerelateerde preken

Leiderschap
Geestelijk Leiderschap
Serie: Leiderschap
29-09-2019 | Frans Blok
Leiderschap naar Gods Beeld
Serie: Leiderschap
20-10-2019 | Frans Blok
Herstel van Leiderschap
Serie: Leiderschap
27-10-2019 | Frans Blok
Kerk van de Toekomst
Serie: Leiderschap
01-08-2021 | Wilbert Philippo
Bediening van Verzoening: Cultuur van Geven
Serie: Leiderschap
12-03-2023 | Frans Blok

[ Toon alles van de serie "Leiderschap" | Toon meer van Frans Blok ]