Het leven dat Jezus bedoelt

Frans spreekt in de serie Leef! - een serie tot en met Pasen
Datum03-03-2024
SprekerFrans Blok
Preek downloaden

Jezus moest sterven om ons het nieuwe leven te geven.

In Mt 16:21 lezen we: "Vanaf dat moment begon Jezus aan zijn leerlingen uit te leggen wat er zou gaan gebeuren. Dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat Hij daar mishandeld moest worden door de leiders van het volk, de leiders van de priesters, en de wetgeleerden. Dat Hij zelfs moest worden gedood. Maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan." (Basis Bijbel)

De traditionele periode van 40 dagen tot Pasen is een periode van bezinning op dood en leven. Deze periode is vergelijkbaar met de tijd die volgde op wat Jezus zegt in Matteus 16: 'Vanaf dat moment". Jezus maakte heel duidelijk dat Hij moest sterven - de enige manier om ons te verlossen. Maar Hij maakt meteen ook duidelijk dat wij moeten sterven om dat nieuwe leven te ontvangen: "Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet?" (Mt 16:24-26a, NBV)

Jezus zegt dat het kruis en het sterven ook voor ons geldt - als wij bij Hem willen horen en Hem willen volgen. Er moet ook bij ons eerst iets sterven om dat nieuwe leven te mogen ervaren. Daarover gaat het in deze korte serie "Leef!".


Gerelateerde preken

Leef!
Leven in een goddelijke dimensie
Serie: Leef!
17-03-2024 | Frans Blok
Leven naar het voorbeeld van Jezus
Serie: Leef!
24-03-2024 | Frans Blok
Leven met Opstandingskracht!
Serie: Leef!
31-03-2024 | Gerard de Groot

[ Toon alles van de serie "Leef!" | Toon meer van Frans Blok ]