Geen veroordeling meer!

Vrij van veroordeling - geen aanklacht meer - Jezus die voor ons pleit!
Geen veroordeling meer!
Datum04-11-2018
SprekerPeter Steffens
BijbelRomeinen 8:34
  Download als PDF
Preek downloaden

(Onderstaande tekst is opgesteld voor de huisgroepen, waar nagesprek is naar aanleiding van de prediking. De inhoud van deze prediking is ook als pdf te downloaden.)

Vrij van het oordeel

Peter sprak deze zondag over het veel betere verbond met Jezus, dan dat er voorheen was onder het oude verbond (met het volk Israel). Daar hoort bij bevrijding van het oordeel. 

In Rom 8:34 lezen we: "Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wiezal ons dan veroordelen? Christus is gestorven, meer nog, hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons.”

Ging het zondag 28/10 nog vooral om de innerlijke veroordeling door onszelf - in deze tekst gaat het over aanklachten en oordelen door anderen. Dat kan zijn door mensen of door Gods tegenstander. Hoewel die beide vaak door elkaar lopen. Heb jij ervaring met beschuldiging en aanklacht? Wat heeft dat met je gedaan? Ben je dat zelf ook gaan geloven? Is dat je leven gaan bepalen? Durf je het aan om de tekst van Rom 8:34 als een geloofsgebed over jezelf uit te spreken? Verander de tekst samen eens in de ik-vorm en let dan op wat je daarbij dan van binnen voelt. Geloof je het van harte, of protesteert je binnenste tegen deze waarheid?

Er staat ook dat Jezus voor ons pleit in de hemel. Probeer eens te verwoorden wat jij denkt dat Jezus voor jou bidt op dit moment in de hemel. Misschien zeg je: we weten toch niet wat daar gebeurt - we zijn er toch niet bij? Maar door de Heilige Geest weet je vaak best wel ongeveer hoe Jezus voor jou zou bidden. Misschien is het een leuke oefening dat ieder van de kring in stilte opschrijft wat jij denkt dat Jezus voor jou bidt. Laat je dan maar leiden door de Heilige Geest. Het is soms zo verrassend hoeveel we weten en aanvoelen van Gods waarheid, terwijl het toch ook botst met de leugen die in ons leven is geplant en daarbinnen heel hardnekkig kan zijn.

Deel met elkaar vrijmoedig over deze dingen. En breng het samen in gebed. Soms is het goed om samen heel kort voor iemand uit de groep in gebed op de bres te staan. Bid dan niet alleen vanuit je gevoel, maar probeer te luisteren naar wat de Heilige Geest jou wil laten bidden.

Terug